ผลการดำเนินงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
การให้บริการ E-service
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
สำนักปลัด : งานบริหารงานบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 24 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2