ผลการดำเนินงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
การให้บริการ E-service
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
เจตจำนงผู้บริหาร
 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2565
มาตราการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 17 ม.ค. 2565
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร ปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 10 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1