ผลการดำเนินงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
การให้บริการ E-service
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
แผนพัฒาท้องถิ่่น (พ.ศ. 2566-2570) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 63 คน] เมื่อ 14 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 70 คน] เมื่อ 01 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1