ผลการดำเนินงาน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน
การให้บริการ E-service
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
สายตรงสำนักงาน
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
 
 
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 
 
     
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
ม.3 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
หมายเลขโทรศัพท์ : 075-702-600 โทรสาร : 075-702-600
Email : office@phala.go.th
www.phala.go.th