อัลบั้มภาพ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่4 พ.ศ.2565
* อัลบั้ม *
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่4 พ.ศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่4 พ.ศ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
การมีส่วนของผู้บริหารในการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของ
การมีส่วนของผู้บริหารในการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2565
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปี พ.ศ. 2563
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ปี พ.ศ. 2563
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 178 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2563
ลอยกระทงปี 2562
ลอยกระทงปี 2562
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

โครงการ Big cleaning day
โครงการ Big cleaning day
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กันยายน 2562
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี2562
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ปี2562
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
ประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2562
อบต.เพหลาไม่รับของขวัญทุกเทศกาล
อบต.เพหลาไม่รับของขวัญทุกเทศกาล
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

โครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่
โครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2562
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 283 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2558

โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 169 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2558
กิจกรรมอบรมจัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.เพหลา
กิจกรรมอบรมจัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.เพหลา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 167 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2557